UG " Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju", Srbija

PRISTUPNICA za pojedinačno članstvo

  • 1 Current Lični podaci
  • 2 Angažman
  • 3 Kraj
  • Pristupnica za pojedinačno članstvo Vam omogućava da postanete član UG "Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju" čime Vam se, nakon uplate članarine, otvara korisnički nalog na sajtu i dobijate pristup zaštićenom delu sajta koji sadrži dokumentaciju.
  • Statut, ciljeve i vrednosti koje zastupa Udruženje možete naći u sekciji "Dokumenta"
  • Sve lične i druge informacije iz pristupnice su poverljive i koriste se isključivo u svrhe programa i aktivnosti udruženja "Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju"
  • Nakon popunjavanja pristupnice, sva ostala uputstva ćete dobiti na email adresu

Lični podaci

Unesite svoje ime
Unesite svoje prezime
Unesite dan, mesec i godinu rođenja
Unesite broj kontakt telefona
Unesite svoju profesiju.
Unesite broj lične karte
Adresa stanovanja
Unesite adresu stanovanja
Ukoliko je član Vaše porodice već uplatio pun iznos članarine, imate pravo na 50% popusta na članarinu.
Unesite postojeći ID člana da biste ostvarili popust.