UG " Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju", Srbija

O nama

UG" Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju"

Internet stranica Vakcinainfo je projekat udruženja “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju” i ima za cilj informisanje javnosti u Srbiji i regionu o celovitoj istini o vakcinama, kao i o aktivnostima udruženja koje okuplja roditelje i građane jednoglasne u zahtevu da se vakcinacija dece u Republici Srbiji zakonski uspostavi kao neobavezna.

Kako se radi o našem zdravlju i zdravlju naših najmilijih, smatramo da imamo ne samo pravo nego i obavezu i odgovornost da ih zaštitimo i učinimo ono što je najbolje za njih. Mnogo je dece i roditelja koji se bore sa posledicama vakcinacije, o čemu se u javnosti malo ili uopšte ne govori. Ovo je, za sada, jedini način da se čuje i njihov glas.

Vakcinainfo nema nikakvu versku, političku ili nacionalnu pozadinu. Ne služi u svrhu promocije niti reklamiranja. Smisao osnivanja ovog sajta, jeste da se javnosti u Srbiji i regionu na jednom mestu ponude malo poznate informacije o bezbednosti, efikasnosti i opravdanosti savremene vakcinacije

Dobrodošli su svi koji imaju potrebu da istražuju, kao i oni koji žele da svoja iskustva o ovoj temi podele sa ostalima…

UG Nova Vakcinacija O Nama