UG " Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju", Srbija

Dokumenta

Da biste imali pristup sekciji za pruzimanje dokumentacije molimo Vas da popunite pristupnicu za članstvo.

Pristupanjem udruženju doprinosite i podržavate našu borbu za slobodu izbora u primeni medicine. 

Do sada smo podneli Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti odredbi zakona koje dobijanje roditeljskog dodatka uslovljavaju vakcinalnim statusom dece, kao i novu inicijativu za ocenu ustavnosti odredbi zakona koje propisuju obaveznu vakcinaciju. Podneli smo takođe i nekoliko tužbi za zaštitu od diskriminacije nevakcinisane dece u vrtićima, nekoliko krivičnih prijava i prijava Povereniku za informacije od javnog značaja. Tražili smo veliki broj informacija od javnog značaja od različitih državnih organa i podneli predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Organizovali smo više desetina javnih tribina na kojima su govorili domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti medicine i prava, kao i sedam velikih protestnih skupova roditelja čija deca trpe teške posledice vakcinacije i diskriminaciju. Takođe, blisko sarađujemo sa srodnim udruženjima roditelja, lekara i pravnika iz regiona, ali i iz čitavog sveta jer je problem obavezne vakcinacije i uopšte obaveznih medicinskih mera planetarnih razmera i zahteva širi pristup rešenju i više stručnih aspekata.

Pristupanjem, kao članovi udruženja ostvarujete pravo da svakim radnim danom od 14 do 18 časova stupite u kontakt sa pravnikom koji vam detaljnim uputstvom može pomoći da ostvarite svoja prava vezana za upise u školu i vrtić, roditeljski dodatak, prava iz zdravstevnog osiguranja i zdravstvene zaštite, zaštite ličnih podataka, kao i u slučaju pokretanja prekršajnog postupka protiv vas. Pristupanjem, kao članovi udruženja možete stupiti u kontakt sa pravnikom u vezi sa bilo kakvom nedoumicom, nejasnoćom i nesigurnosću, a u vezi sa ostvarivanjem svojih prava koja vam garantuje kako Ustav RS i međunarodne konvencije, tako i zakoni Republike Srbije, sve u sklopu projekta "Pravna kancelarija", koji je kao projekat usvojen na redovnoj Skupštini udruženja održanoj krajem 2019. godine.

UG NoVa Vakcinacija